เอโค่เอฟเอ็ม 97.25 MHz อ.บางสะพาน

โทร 032-691345

ติดต่อโฆษณา  หมวย 087-4771741

เอโค่เอฟเอ็ม 103.25 MHz

อ.เมือง จ.ชุมพร

ติดต่อโฆษณา หมวย 087-4771741

       เอโค่เอฟเอ็ม 96.50 MHz ต.ทุ่งยาว

        อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

          ติดต่อโฆษณา หมวย 087-4771741